Instruktorzy gry w szachy

W związku z rozwojem firmy zapraszamy do współpracy instruktorów gry w szachy z całej Polski!
Poszukujemy profesjonalistów, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi, szachy to ich pasja, a nauczanie sprawia im przyjemność.
Jeśli spełniasz poniższe wymogi:
zdobyłeś/aś tytuł instruktora lub trenera szachowego
lubisz nauczać
jesteś charyzmatyczny/a
lubisz nowe wyzwania
masz doświadczenie w nauczaniu
wyślij nam swoje CV na adres kontakt@szkolaszachowa.pl z dopiskiem instruktor szachowy.
Pamiętaj o zawarciu klauzuli: Dokumenty prosimy zaopatrzyć w klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez European Chess School Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: – Administratorem moich danych osobowych jest European Chess School sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2, NIP: 5252758495 , REGON: 380925203, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000742885.; – Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; – Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kontakt@szkolaszachowa.pl – Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą”.
Zaznaczamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Scroll Up